v dolini reke Soče od 1993

TOP RAFTING d.o.o.

ŽAGA 151

5230 BOVEC

tel: 00386 31 620636

kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Naročnik: Top Rafting d.o.o.
Priprava gradiva: Peter Flajs in Arctur d.o.o.

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Metka Špacapan
Grafična podoba: Dejan Šuc
Programiranje: Drago Čigon, Matej Lazar

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah
(Uradni list RS, št. 21-958/1995).ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.