Condizioni d'uso

Pravice intelektualne lastnine

spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema spletno stran www.top.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran je podjetje TOP RAFTING d.o.o.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.top.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

Omejitev odgovornosti

Podjetje TOP RAFTING d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar TOP RAFTING d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

TOP RAFTING d.o.o. se bo trudila za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

TOP RAFTING d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih TOP RAFTING d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo TOP RAFTING d.o.o. in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

TOP RAFTING d.o.o.

Galleria

Foto delle nostre attivita.

Dove siamo

Dove siamo? Come raggiungerci?

Perche Top.si

Perche noi? Perche TOP?

Listino prezzi

I nostri prezzi e gli sconti.

Idee

Dove andare, e cosa vedere nei dintorni.

Livello del fiume

Livello del fiume: 120 cm
Velocità del fiume: 26.96 m3/s
Temperatura: 9.0 °C

Meteo

Vreme 19°C
Dettaglio

I dati della nostra azienda

Info sull`azienda.